15.12.09 г.

Ето така проходих в квилинга преди година...