4.06.14 г.

Проект "Азбуки"

Във време, когато нашите писмени знаци прогресивно се заместват с латински в писмената комуникация, създадох 3 картини, с които да насоча вниманието към красотата и духовната енергия, която кирилицата носи в себе си.
Този проект е изключително личен, тъй като от години се опитвам (а донякъде и успявам) да убеждавам хората да не пишат на маймуница, защото българският език е толкова по-красив, когато се изписва на кирилица. 
"Аз", "Буки", "Веди", изписани с хартиени ленти и изключителна любов и уважение към кирилицата и българския език.

Размер: 23 х 23 см.


Няма коментари: